Sex & Sexuality

Nobgħod nikxef żaqqi

Nobgħod nikxef żaqqi

Jiena raġel ta’ 40 sena u ili miżżewweġ xi 6 snin issa ma mara li nħobb ħafna. Meta kont iżgħar kont nittrennja u nista’ ngħid li kelli ġisem pero kemm ili li żżewwiġt, ħabba raġuni jew oħra, naqqast fl-attivita’ fiżika u nammetti li issa rabbejt...

READ MOREREAD MORE
Telqitni ħesrem

Telqitni ħesrem

Jien mara li kont ili kważi sentejn mat-tfajla u ma nistax nifhem għaliex telqitni wara argument. Ma kinitx l-ewwel darba li ma qbilniex fuq xi ħaġa u spiċċajna nargumentaw – kemm jien u kemm hi aħna rasna iebsa. Pero dejjem wara li nilletikaw...

READ MOREREAD MORE

Phone:

+356 7929 1817