Inhobb zewgt irgiel

Reading Time: < 1 minute

Ilni mal-partner tieghi ghal dan l-ahhar 4 snin u ghal dan l-ahhar qed niltaqa’ ma’ kollega tieghi wara x-xoghol.  Lil partner tieghi nhobbu hafna u ma nimmaginanix nghix minghajru izda mal-kollega nhosni li nista’ nkun Read more

Naħsbu lill’hinn minn normi!

Reading Time: < 1 minute

Nibda biex nawguralkom, f’isem il-kollegi tiegħi u f’ismi, sena mimlija ferħ, paċi, ġid, u mfawwra b’affarijiet sbieħ.

Mix-xahar id-dieħel nibda t-taħriġ tiegħi fl-isptar ta’ Ruma man-nies transġender li jkunu qegħdin iħejju biex jaqilbu s-sess tagħhom. Read more

Mhabba Tezisti

Reading Time: 2 minutes

L-imhabba tezisti?

 

Bdejt nitkellem ma’ guvni fuq Facebook ftit tax-xhur ilu u vera jghogobni.  Hu jidher interessat u anke qalli biex nibdew nohorgu flimkien izda nibza’ li nwegga’.  L-imhabba tezisti?  Jiena Ghandi 14 u meta kelli Read more

Ibni ta’ 16 jara l-pornografija

Reading Time: 2 minutes

Dhalt fil-laptop tat-tifel u sibt li jara pornografija.  Dan normali ghal tifel ta’ 16 il-sena?

 

Sfortunatament, illum pornografija hi accessibli anke minn fuq tablets u mobiles.  Dan ifisser li l-edukazjoni saret hafna iktar importanti fejn tidhol Read more

Male Sexual Health

Reading Time: < 1 minute

Pelvic floor exercises should be considered as a first-line approach for men seeking long-term resolution of their erectile dysfunction

Sexual dysfunction usually results from more than one factor and several components, biological, psychological and relational Read more

Male pelvic floor rehabilitation – Part 1/4

Reading Time: < 1 minute

What does male pelvic floor rehabilitation consist of?

Pelvic floor physiotherapists use a wide range of treatment tools including manual therapy, therapeutic exercise, biofeedback and electrical stimulation to train,strengthen and improve the function of the Read more

Male Confidence – Part 5

Reading Time: < 1 minute

This program will help anyone in not just picking up women but even in getting a social life, building up a social fun network, building new experiences and traveling the world with a new light. Read more

Male Confidence – Part 4

Reading Time: < 1 minute

Hobbies are a great way to express yourself and be you.  You feel that the whole concept of time has vanished and your face expressions are enlightened like a kid on Christmas day opening his Read more

Male Confidence – Part 3

Reading Time: < 1 minute

When at the bar it’s much easier to make conversation with anyone when in your heart you know you are on the track of success in achieving what you want through your purpose.  This is Read more