Bisesswalita’

Reading Time: 2 minutes

Ghaziz Matthew,

Jiena guvni ta’ 32 sena.  Dejjem kont nahseb li jien straight ghax dejjem kont attrat lejn nisa u dejjem kelli relazjonijiet ma’ nisa.  Izda dan l – ahhar sibt lili nnifsi ningibed lejn ragel Read more

Is-Sider Femminili u l-Attrazzjoni Sesswali – Part 1

Reading Time: < 1 minute

Domanda li dejjem staqsejt fis-sessoloġija kienet għala l-irġiel, speċjalment dawk straight, huma daqshekk interessati fis-sider tal-mara. Il-bniedem bħal qisu jinfixel meta jara xi ħaġa li għalih tkun attraenti, u l-kummenti ma jonqsux! “Mamma mia Pepp, Read more

Empty Nest

Reading Time: < 1 minute

Jiena mara ta’ 65 sena u dan l-ahhar jien u r-ragel spiccajna wahedna d-dar.  It-tfal bejn qed joqghodu mal-partners taghom u bejn qedghin barra jistudjaw kollha hallewna u spiccawna wahdena d-dar.  Inhossu vojt kbir, specjalment Read more

Non-consummation

Reading Time: < 1 minute

It is generally understood that non-consummation refers to a situation in which vaginal-penile sexual intercourse in a committed intimate relationship has not taken place. Historically and by definition non-consummation has always been applicable to heterosexual Read more

Dyspareunia

Reading Time: < 1 minute

A lot of women experience dyspareunia or what is known as painful intercourse, it can be hard to diagnose, as there are a lot of causes. There is a debate whether dyspareunia is a pain Read more

Id-Dipressjoni u s-Sess – Parti 5/5

Reading Time: 2 minutes

Dan huwa proprju l-aħħar blog tas-sensiela ‘Id-Dipressjoni u s-Sess’. Din id-darba se naqsam magħkom xi ftit punti ta’ kif wieħed jista’ jgħin lis-sieħeb jew sieħba tiegħu/tagħha. Dawn il-punti huma applikabbli għal kull tip ta’ koppja, kemm Read more

Id-Dipressjoni u s-Sess – Parti 4/5

Reading Time: 2 minutes

Biex inkomplu mas-suġġett tas-silta l-oħra, f’dan il-blog se nitkellmu fuq affarijiet li persuna li qed tesperjenza d-dipressjoni  tista’ tagħmel biex l-ewwel u qabel kollox hi tħossha aħjar, u wara dan anke ssaħħaħ ir-relazzjoni tagħha. Relazzjoni bejn Read more

Id-Dipressjoni u s-Sess – Parti 3/5

Reading Time: < 1 minute

Biex inkomplu fejn ħallejna l-aħħar darba, f’dan il-blog se nitkellmu fuq x’wieħed jista’ jagħmel biex itaffi s-sintomi tad-dipressjoni, kif ukoll l-effetti sekondarji (side effects) li din tista’ tħalli fuq is-sesswalità tagħna. Dawn l-effetti Read more

Id-Dipressjoni u s-Sess – Part 2/3

Reading Time: < 1 minute

Il-Prestazzjoni Sesswali

Minn perspettiva klinika, huwa ċar li d-dipressjoni għandha t-tendenza li taffettwa kull sistema fil-ġisem tagħna. Dan l-effett huwa l-iżjed evidenti fejn jidħol l-irqad. Huwa komuni li l-persuna titlef in-normalità u r-regolarità li hi Read more