Għandi Tletin Sena u Għadni Niddependi fuq il-Ġenituri

Hekk kif il-bniedem jimmatura, anke r-relazzjonijiet tiegħu ma’ ħaddieħor jimmaturaw. Filfatt, dik il-persuna li xi darba tkun tifel jew tifla dipendenti fuq ħaddieħor tiżviluppa f’adult indipendenti. Madanakollu, dan mhux dejjem il-każ għax ikun hemm drabi fejn, għal xi raġuni jew

Read more

Guaranteed to be seen in 5 working days.

X