F’dan l-episodju professjonisti jiddiskutu l-produzzjoni, d-distribuzzjoni u l-konsum tal-pornografija. L-effetti li għandha fuq il-persuna li tikkonsma l-pornografija u fuq il-koppja kif ukoll l-limitazzjonijiet legali tal-produzzjoni, distribuzzjoni u konsum tal-pornografija.