Fit-tieni episodju ta’ Is-Sess, il-professjonisti jiddiskutu kif tipo STDs (Sexually Transmitted Diseases) jistghu jigu trasmessi, il-livell ta’ riskju li jġorru magħhom tipi differenti t’atti sesswali u l-prewkazzjonijiet li għandhom jittieħdu.