F’dan l-episodju, diversi professjonisti jiddiskutu aspetti different tal-orgażmu u l-irwol li għandu fil-ħajja sesswali tal-bniedem.