Sexuality & Menopause Part 2

In my previous blog, I stated that sexuality is an issue greatly sought for by Maltese menopausal women despite that certain taboos and stereotypes may still prevail in our society. By accepting the past and gaining new psychological awareness of

Read more

Sexuality & Menopause Part 1

As a trainee sexologist I always asked the question if our seniors are still interested in their sexuality and in expressing it. I was influenced by the cultural stereotype that the ultimate and intimate physical expression of sexuality is something

Read more

The female orgasm

Research shows that almost 90% of problems in women achieving orgasm stems from psychological reasons. If that is the case for you, then there are a few things you can do to overcome them:

If you can achieve orgasm alone,

Read more

How to get a better orgasm

A lot of women and men wonder what they can do to achieve a better orgasm during sex. Here is a list of 15 things you can do to improve your orgasms:

1. Relax and unwind before sex, a sensual

Read more

The 5 Languages of Love – Part 2/3

Continuing on from the last blog, here are the next two languages of love:

  1. Quality time

Nothing says “I love you” like undivided attention and being there for the other person without outside distraction such as the TV, chores, tasks

Read more

The 5 Languages of Love – Part 1/3

The 5 languages of love

When people get together, sometimes they find that they don’t speak the same emotional love language. A lot of problems arise when two people try hard to express their love to each other but it’s

Read more

Binti Ma Tridx Taf B’Relazzjonijiet

Ghandi binti ta’ 16-il sena li dejjem tghid li ma tridx tizzewweg. Fil-fatt qatt ma kellha xi interess li jkollha boyfriend. Dan l-ahhar qed tohrog ma’ tfajla tal-istess eta taghha u dejjem icemplu lil xulxin. Tahseb li t-tifla qed tghaddi

Read more

Bisesswalita’

Ghaziz Matthew,

Jiena guvni ta’ 32 sena.  Dejjem kont nahseb li jien straight ghax dejjem kont attrat lejn nisa u dejjem kelli relazjonijiet ma’ nisa.  Izda dan l – ahhar sibt lili nnifsi ningibed lejn ragel iehor.  Sahansitra gili spiccajna

Read more

Is-Sider Femminili u l-Attrazzjoni Sesswali – Part 2

Grazzi għal dan l-imbierek blog, tul din il-ġimgħa, kienu ħafna li bagħtuli e-mails u messaġġi privati biex ikomplu jiddiskutu dan is-suġġett. Kont sorpriż kemm dan is-suġġett joħloq diskussjoni u interess, minkejja li ħafna drabi jkun wieħed mis-suġġetti l-anqas mitkellma fil-pubbliku, 

Read more

Is-Sider Femminili u l-Attrazzjoni Sesswali – Part 1

Domanda li dejjem staqsejt fis-sessoloġija kienet għala l-irġiel, speċjalment dawk straight, huma daqshekk interessati fis-sider tal-mara. Il-bniedem bħal qisu jinfixel meta jara xi ħaġa li għalih tkun attraenti, u l-kummenti ma jonqsux! “Mamma mia Pepp, ħares warajk! Ħares mal-ġenb!” …

Read more

Guaranteed to be seen in 5 working days.

X