How to get a better orgasm

A lot of women and men wonder what they can do to achieve a better orgasm during sex. Here is a list of 15 things you can do to improve your orgasms:

1. Relax and unwind before sex, a sensual

Read more

The 5 Languages of Love – Part 2/3

Continuing on from the last blog, here are the next two languages of love:

  1. Quality time

Nothing says “I love you” like undivided attention and being there for the other person without outside distraction such as the TV, chores, tasks

Read more

The 5 Languages of Love – Part 1/3

The 5 languages of love

When people get together, sometimes they find that they don’t speak the same emotional love language. A lot of problems arise when two people try hard to express their love to each other but it’s

Read more

Binti Ma Tridx Taf B’Relazzjonijiet

Ghandi binti ta’ 16-il sena li dejjem tghid li ma tridx tizzewweg. Fil-fatt qatt ma kellha xi interess li jkollha boyfriend. Dan l-ahhar qed tohrog ma’ tfajla tal-istess eta taghha u dejjem icemplu lil xulxin. Tahseb li t-tifla qed tghaddi

Read more

Bisesswalita’

Ghaziz Matthew,

Jiena guvni ta’ 32 sena.  Dejjem kont nahseb li jien straight ghax dejjem kont attrat lejn nisa u dejjem kelli relazjonijiet ma’ nisa.  Izda dan l – ahhar sibt lili nnifsi ningibed lejn ragel iehor.  Sahansitra gili spiccajna

Read more

Is-Sider Femminili u l-Attrazzjoni Sesswali – Part 2

Grazzi għal dan l-imbierek blog, tul din il-ġimgħa, kienu ħafna li bagħtuli e-mails u messaġġi privati biex ikomplu jiddiskutu dan is-suġġett. Kont sorpriż kemm dan is-suġġett joħloq diskussjoni u interess, minkejja li ħafna drabi jkun wieħed mis-suġġetti l-anqas mitkellma fil-pubbliku, 

Read more

Is-Sider Femminili u l-Attrazzjoni Sesswali – Part 1

Domanda li dejjem staqsejt fis-sessoloġija kienet għala l-irġiel, speċjalment dawk straight, huma daqshekk interessati fis-sider tal-mara. Il-bniedem bħal qisu jinfixel meta jara xi ħaġa li għalih tkun attraenti, u l-kummenti ma jonqsux! “Mamma mia Pepp, ħares warajk! Ħares mal-ġenb!” …

Read more

Empty Nest

Jiena mara ta’ 65 sena u dan l-ahhar jien u r-ragel spiccajna wahedna d-dar.  It-tfal bejn qed joqghodu mal-partners taghom u bejn qedghin barra jistudjaw kollha hallewna u spiccawna wahdena d-dar.  Inhossu vojt kbir, specjalment minn mindu r-ragel u jien

Read more

Id-Dipressjoni u s-Sess – Parti 5/5

Dan huwa proprju l-aħħar blog tas-sensiela ‘Id-Dipressjoni u s-Sess’. Din id-darba se naqsam magħkom xi ftit punti ta’ kif wieħed jista’ jgħin lis-sieħeb jew sieħba tiegħu/tagħha. Dawn il-punti huma applikabbli għal kull tip ta’ koppja, kemm jekk straight u anke

Read more

Id-Dipressjoni u s-Sess – Parti 4/5

Biex inkomplu mas-suġġett tas-silta l-oħra, f’dan il-blog se nitkellmu fuq affarijiet li persuna li qed tesperjenza d-dipressjoni  tista’ tagħmel biex l-ewwel u qabel kollox hi tħossha aħjar, u wara dan anke ssaħħaħ ir-relazzjoni tagħha. Relazzjoni bejn tnejn hija esperjenza sabiħa

Read more

Guaranteed to be seen in 5 working days.

X