Reading Time: < 1 minute


F’dan l-episodju Professjonisti jiddiskutu il- ġibdiet, ix-xewqat u l-motivazzjonijiet sesswali u kif dawn jinbidlu matul ħajjitna