F’dan l-episodju il-professjonisti jiddiskutu ir-rabta bejn l-imħabba romantika u l-intimita’ sesswali.