Hawnhekk, il-professjonisti jiddiskutu aspetti differenti tal-infedeltà. X’inhu infedeltà? u liema huma r-raġunijiet li jwasslu għal infedeltà?