Is-Sider Femminili u l-Attrazzjoni Sesswali – Part 1

Domanda li dejjem staqsejt fis-sessoloġija kienet għala l-irġiel, speċjalment dawk straight, huma daqshekk interessati fis-sider tal-mara. Il-bniedem bħal qisu jinfixel meta jara xi ħaġa li għalih tkun attraenti, u l-kummenti ma jonqsux! “Mamma mia Pepp, ħares warajk! Ħares mal-ġenb!” …

Read more

Empty Nest

Jiena mara ta’ 65 sena u dan l-ahhar jien u r-ragel spiccajna wahedna d-dar.  It-tfal bejn qed joqghodu mal-partners taghom u bejn qedghin barra jistudjaw kollha hallewna u spiccawna wahdena d-dar.  Inhossu vojt kbir, specjalment minn mindu r-ragel u jien

Read more

Non-consummation

It is generally understood that non-consummation refers to a situation in which vaginal-penile sexual intercourse in a committed intimate relationship has not taken place. Historically and by definition non-consummation has always been applicable to heterosexual couples – In the UK,

Read more

Dyspareunia

A lot of women experience dyspareunia or what is known as painful intercourse, it can be hard to diagnose, as there are a lot of causes. There is a debate whether dyspareunia is a pain disorder in it’s own right

Read more

Id-Dipressjoni u s-Sess – Parti 5/5

Dan huwa proprju l-aħħar blog tas-sensiela ‘Id-Dipressjoni u s-Sess’. Din id-darba se naqsam magħkom xi ftit punti ta’ kif wieħed jista’ jgħin lis-sieħeb jew sieħba tiegħu/tagħha. Dawn il-punti huma applikabbli għal kull tip ta’ koppja, kemm jekk straight u anke

Read more

Id-Dipressjoni u s-Sess – Parti 4/5

Biex inkomplu mas-suġġett tas-silta l-oħra, f’dan il-blog se nitkellmu fuq affarijiet li persuna li qed tesperjenza d-dipressjoni  tista’ tagħmel biex l-ewwel u qabel kollox hi tħossha aħjar, u wara dan anke ssaħħaħ ir-relazzjoni tagħha. Relazzjoni bejn tnejn hija esperjenza sabiħa

Read more

Id-Dipressjoni u s-Sess – Parti 3/5

Biex inkomplu fejn ħallejna l-aħħar darba, f’dan il-blog se nitkellmu fuq x’wieħed jista’ jagħmel biex itaffi s-sintomi tad-dipressjoni, kif ukoll l-effetti sekondarji (side effects) li din tista’ tħalli fuq is-sesswalità tagħna. Dawn l-effetti jistgħu jkunu ġejjin kemm mid-dipressjoni 

Read more

Id-Dipressjoni u s-Sess – Part 2/3

Il-Prestazzjoni Sesswali

Minn perspettiva klinika, huwa ċar li d-dipressjoni għandha t-tendenza li taffettwa kull sistema fil-ġisem tagħna. Dan l-effett huwa l-iżjed evidenti fejn jidħol l-irqad. Huwa komuni li l-persuna titlef in-normalità u r-regolarità li hi kellha f’dan l-aspett, u b’hekk 

Read more

Id-Dipressjoni u s-Sess – Part 1/3

“Mhux qiegħed ifittixni iżjed”. “Qabel konna nkunu intimi kważi erba’ darbiet fil-ġimgħa u issa xejn, bilkemm jgħannaqni”. “M’għadux iħobbni”. “Jidħol id-dar u jibqa’ sejjer jorqod”.

Madwar 17% tal-popolazzjoni, xi darba jew oħra fil-ħajja tagħhom jgħaddu minn żmien ta’ dipressjoni. Id-dipressjoni

Read more

Guaranteed to be seen in 5 working days.

X